Saturday, August 27, 2016

नामाचा महीमा !!!

वेळ  दुपारची  साधारण  चार ची
ठीकाण लक्ष्मी रोड
सिग्नल  सुटायची वाट बघत  जनता थांबलीये. पुण्यातील  ट्राफिक मुळे  जीव  मेटाकुटीस  आलेला  आहे. गणपतीच्या  खरेदी  करीता टु व्हीलर  धारक  रस्ता  मिळेल  तिकडे  सैरावैरा  गाड्या  हाकायच्या प्रयत्नात... मी  देखील  माझ्या  कामाच्या  ठिकाणी  पोहचण्याचा  केविलवाणा  प्रयत्न  करतोय  इतक्यात  एक  अॅक्टीवा स्कुटर वर  दोन  शिडशिडीत  चणीच्या दोन ललना (बहुधा पुण्याच्या नसाव्यात) बाजूला  येऊन थांबत मला विचारतात...

एक्स क्युज मी  ABC ला कसे  जायचे?
मी.. (क्षणभर गोंधळात..  डोक्यात विचार .. हा कुठला नवा  भाग... मेंदूत चाचपणी ????)
त्या...उत्तराची  वाट  बघतायेत..
मी... सावरून  वाटेला  लावायचे  काम  करतो..
तितक्यात  सिग्नल  सुटतो  आणि माझ्या  डोक्यात  भुंगा...
लहानपण  पुण्यात गेल्यामुळे  असेल  कदाचित  पण ही  अशी  नावे कधी विचारच  केली  नव्हती.अप्पा बळवंत चौकाचे  ABC हे नाव  बहुधा परप्रांतीयांनी दिलेले  असावे. पण नाही  म्हणता ही फॅशन रूढ होत आहे. प्रत्येक नाव  ठेवायच्या  मागे  काहीतरी  इतिहास किंवा त्या  त्या व्यक्तिला दिलेला सन्मान असतो. पण  तिच्या  तोंडून बाहेर  आलेले  इंग्रजाळलेले शब्द  ऐकून  कीव आली. शाॅट॔कट हा  या  पिढीला  लागलेला  रोग  म्हणावा का  इतपत  विचार  डोकावून गेला. पुर्वी  मोबाईल  हा  प्रकार  नसल्यामुळे पत्रात  पूर्ण  वाक्य  लिहावी  लागायची  वीस  पैशात  मनातले  सगळे  त्या  सरकारी  छापील  कागदावर  लिहून झाल्यावर  बरे  वाटायचे तेव्हा  जर  हे  असले  फाजील  शाॅट॔कट  असते  तर वाचणारा घेरी  येऊनच  पडला असता. अर्थात  एकदा  पत्रातला  हा  शहाणपणा  मी  वाचलाय.
लआमोनविवि .... खेळ खल्लास.. खूप विचाअंती कोडे उलघडले ते असे... लहानांना आशिर्वाद  मोठ्यांना नमस्कार विनंती विशेष..
पण मजकूर लिहायला जागा कमी असते ह्या  एका विचाराने माफ  केले. पण  इथे  बोलताना  पण  शाॅट॔कट  म्हणजे जरा अतीच झाले. मोबाईल  वरील  शाॅट॔कट  लिहीणे  म्हणजे  कहर  आहे. गेले एक  तप  मोबाईल  वापरतोय  पण  ह्या  असल्या  जगड़व्याळ गोष्टी  अजूनही  समजण्याचा  पलिकडल्या  आहेत. तशीही  पुण्यातील  ठिकाणाची  नावे  खुमासदार त्यात हे  असले बोलणे म्हणजे बालपण पुण्यात गेलेले  आजोबा हे असलं ऐकून फेफरं  येऊन पडतील. केपी (कोरेगाव  पार्क ) पण त्यातलाच  प्रकार.  थोडक्यात  काय तर  येणाऱ्या काळात या  असल्या गोष्टी  कानी  पडणार... होता होइल ते आपणच  शहाणे  व्हावे  अन्यथा  समोरची व्यक्ती आपल्याला  येडछाप ह्या कॅटेगरीत अलगद नेऊन कधी ऊभी करेल ह्याचा नेम नाही.

5 comments:

  1. One step ahead of ABC ...Do you know full form of ABCD?? Was famous in our college days... Around 90 s ... So update yourself buddy! Specially when watching Tennis or Badmington Female matches... It meant Aga Bai Chaddi Disli! ABCD

    ReplyDelete